Hipoterapie » Archiv článků
Projekt Hipoterapie 2020

Projekt Hipoterapie 2020

V roce 2020 byl opět realizován projekt Hipoterapie na Březové. Tentokrát za trochu jiných podmínek než na jaké jsme byli dosud všichni zvyklí. Jarní pandemie ochromila téměř všechny aktivity sportovní, volnočasové, terapeutické a v podstatě zasáhla do všech oblastí našich životů. Přesto všechno se naši klienti individuálních lekcí nebáli a i když jsme zpočátku jezdili i na koni s rouškami, dařilo se nám navázat na hipoterapeutické aktivity obdobně jako v předchozích letech. Tím, že hodně klientů k nám jezdí již řadu let, jsme si mohli dovolit jezdit na koni i mimo kruhovku. Krokovali jsme s klisnou Lilly na procházky do terénu a do okolní přírody. Letos poprvé byl zapojen do hipoterapeutických lekcí i oblíbený červený bělouš Merlin.

Projekt se zaměřoval cílovou skupinu dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Terapii pomocí koní poskytujeme osobám jak s mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou zapojení se do projektu Hipoterapie je průkazka ZTP, ZTP/P nebo doporučení od lékaře. Nejčastějšími zdravotními problémy u dětí, které k nám dochází na lekce hipoterapie je DMO – spastická quadruparéza, mentuální retardace. U mnoha se nám daří významně zlepšit koordinaci pohybu a držení úchopu na madlech v sedě na koni. U dospělých klientů převládají kombinovaná zdravotní postižení. Našimi drobnými, ale velkými úspěchy terapie pomocí koní jsou první samostatné krůčky u dětí v ranném vývoji 1 – 4 let. Rodiče využívají dalších rehabilitačních metod, ale říkají, že jejich děti mají nejraději koně. Hipoterapie pro ně není tak bolestivá a přitom mnohdy efektivnější než jiné rehabilitace nebo stimulující aktivity v jejich ranném vývoji. Kůň významně posiluje také jejich psychickou stránku. Většinou se na koni smějí, broukají si, jsou spokojené. Významným pokrokem u některých našich klientů i dětských, které již dobře drží rovnováhu, mají korektní sed, správný úchop v sedě na madlech jsou procházky na koni do blízké přírody. Je to pro klienty velký zážitek, posilující celkově senzomotoriku, stabilitu sedu, koordinaci pohybu a psychickou oblast.

"Díky podpoře Zlínského kraje je pravidelná hipoterapie dostupnější našim klientům. Dojíždí k nám klienti z celého Zlínského kraje, nejčastěji ze Zlína, Uherského Hradiště a od Uherského Brodu. Pravidelnost má velký význam pro zlepšení zdravotního stavu klientů, kterým koně pomáhají," sděluje dle zkušeností realizátorka projektu Michaela Bičová.

 

 

 

Hipoterapie 2017

V roce 2017 probíhá hipoterapie po individuální dohodě se zájemci i nadále, jen bez podpory z dotačních titulů.

Děkujeme všem za pochopení i za zájem o hipoterapii u nás, přestože jsme neměli možnost tuto aktivitu více podpořit.

Je vidět, že tato aktivita má velký smysl a význam pro ty, kteří ji potřebují.

Pokud máte zájem nás v této aktivitě například sponzorsky podpořit, DĚKUJI!

Č.Ú.: 1031559143/0800

 

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte HIPOTERAPIE.

 

 

 

Živá hipoterapie 2016
V letošním roce zrealizovali na Biofarmě Březová už třetí běh projektu hipoterapie s názvem Živá hipoterapie. Na tuto aktivitu s koňmi se biofarmě podařilo získat podporu ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Pro klienty se zdravotním postižením to znamená bezplatné poskytnutí až 30minutové lekce zdarma.

„Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Terapii pomocí koní poskytujeme osobám jak s mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou zapojení se do projektu Živá hipoterapie je průkazka ZTP, ZTP/P. Není limitován věk ani míra podpory a zdravotní postižení klienta. V podstatě k nám dochází děti, kdy nejmladšímu je asi 5 let a nejstarším klientům i přes 70 let,“ vysvětlila Michaela Bičová z březovské biofarmy.

„Význam projektu je zejména v tom, že kůň je živý. Živý a dynamický, dokáže se lidem se zdravotním postižením přizpůsobit, vycítí bolesti, nálady, pocity a svými pohyby a projevy tyto bolesti u osob se zdravotním postižením pomáhá zmírnit a efektivně terapeuticky působit. Ne vždy je cílem jízda v pohybu na koni. Přistupujeme ke každému vždy individuálně. Někdy stačí být v kontaktu s teplem koně, někdy pár minut v kroku nebo ve stoje. Někteří klienti potřebují pohyb a dynamiku a tak jezdíme celou lekci“, popisuje své zkušenosti s hipoterapií realizátorka projektu.

„Cítím se vděčně za finanční podporu Zlínského kraje, je to smysluplná práce s lidmi, kterým koně pomáhají“, poděkovala realizátorka projektu Michaela Bičová.

Projekt "Radostná setkání při hipoterapii"
Proč se pustila do projektu zabývající se hipotrapií a co to znamená? V centru Březové u Zlína, v uličce za školkou je malá farma zaměřená na chov a trénink koní.

„Poskytuji také individuální výuku jízdy na koni dětí i dospělých a vyjížďky do okolní krásné přírody pro pokročilé jezdce,“ vysvětluje provozovatelka Michaela Bičová. „Hipoterapie je mi blízká, protože jsem původním vzděláním sociální pedagog a vztah k učení a pomoci osobám se zdravotním postižením je blízký mému srdci. K hipoterapii potřebujete vhodného a speciálně připraveného koně, který je v kroku schopen nést na hřbetu člověka, který neudrží správné těžiště tak jako jezdec zdravý. Z mého pohledu je pro tyto lidi, kteří k nám přichází z různých míst i vzdálenějších z celého Zlínského kraje, největším přínosem to, že je kůň živý, dává hřejivé teplo a v pohybu v kroku terapeuticky působí při pohybových poruchách,“ sděluje realizátorka projektu.

„Na provoz hipoterapie v letošním roce se nám podařilo získat opět finanční podporu ze Sociálního fondu Zlínského kraje přes projekt Radostná setkání s hipoterapií. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a osob se zdravotním postižením,“ představuje projekt jeho realizátorka Michaela Bičová. „Terapii pomocí koní poskytujeme osobám s jak mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou pro možnost zapojení se do projektu je mít průkazku ZTP nebo ZTP/P. Lekce trvá 30 min pro jednu osobu. Pro dítě se zdravotním postižením nebo dospělého to znamená, že je pro něj v rámci projektu bezplatná, což je velkou výhodou,“ poznamenává realizátorka projektu.

„Název projektu koresponduje se zážitky při probíhající hipoterapii s klienty. Naše klisna Lilly, která dokáže poskytnout své služby i osobám s vysokou mírou podpory a přitom vyloudí na jejich tváři úsměvy. V tom vidím velký přínos pro tuto cílovou skupinu, je to psychická pohoda, zklidnění nebo naopak zvýšení aktivity a radost, se kterou od nás klienti odjíždí. Tím, že je projekt dotován, je dostupný pro ty, kteří by si ze svých příjmů nemohli dovolit zaplatit ježdění na koni,“ dodává k projektu realizátorka.

„Jsem vděčná za finanční podporu Zlínskému kraji neboť bez ní by bylo velmi složité nebo i nemožné realizovat hipoterapii pro osoby se zdravotním postižením,“ s úsměvem děkuje realizátorka projektu.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ