JEZDECKÁ ŠKOLA » Letní tábory
Všichni už se těšíme na tábory a tak se připravte četbou Táborového řáduTáborový řád

Pro správný chod tábora, dobrou náladu
a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité, aby existovala
pravidla. Pravidla nás nemají svazovat, ale říkají nám, čeho se vyvarovat, abychom
si celý tábor v pohodě a ve zdraví užili.

Proto zde je několik důležitých pravidel,
jejichž dodržování ze strany všech účastníků tábora považujeme za nezbytné, stejně
jako i všichni vedoucí, zdravotníci a ostatní pracovníci tábora musejí dodržovat řadu
pravidel, aby se Vám tábor líbil.

Každý táborník

 

 • se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a
  kamarádsky
 • se vyvaruje používání vulgárních výrazů
 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc,
  bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují
  rodiče
 • se bude po celou dobu konání tábora řídit
  pokyny vedoucích, hlavního vedoucího, instruktorů u koní
 • se bez vědomí a svolení vedoucích nesmí vzdálit
  z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí. Vymezení tábora provede hlavní
  vedoucí na prvním nástupu
 • šetří zařízení tábora a stáje, jakoukoliv
  závadu ihned nahlásí vedoucímu
 • je povinen udržovat své místo ve stanu a
  okolí v čistotě, dbá na osobní hygienu
 • se řídí táborovým řádem a režimem dne.
  Na srpnových táborech, kdy spíme poslední noc ve stanu - dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve svém spacáku
  ve stanu, převlečen do nočního oděvu
 • chrání přírodu živou i neživou
 • nahlásí každý i sebemenší úraz, přisáté
  klíště a zdravotní potíže vedoucímu nebo zdravotníkovi
 • nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si tolik
  jídla kolik sní.
 • nenosí u sebe větší obnosy peněz, cennosti, za mobilní telefon si každý zodpovídá a hlídá sám. Na tábor takovéto věci nepatří. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně záležitost dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu
  nenesou žádnou odpovědnost.
 • při vycházce do okolí, při celodenním výletě
  apod., dbá na vhodné vystupování a chování

 

Každý táborník
dodržuje

 

 • zákaz konzumace hub a točené zmrzliny,
 • zákaz přechovávaní snadno se kazících
  potravin
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných
  zdrojů
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího
 • koupání je povoleno pouze na určeném místě.
  Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce
  úrazů. Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť
  závažné porušení táborového řádu
 • zákaz práce se zápalkami či zapalovačem bez
  dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci
  programu za osobní přítomnosti vedoucího
 • zákaz používání mobilního telefonu v době
  programu a nočního klidu
 • zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání
  jiných drog a omamných látek

Návštěvy
táborníků na táboře

 

 • jsou povoleny jen s vědomím a výslovným
  souhlasem hlavního vedoucího tábora
 • bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího
  tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup

Pobyt u koní • ke koním můžeme přistupovat jen se svolením
  vedoucích
 • ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme
  klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme
 • zákaz krmení koní pamlsky
 • všichni jezdci budou mít vždy při jízdě na
  koni bezpečnostní přilbu
 • jezdci nastupují ke koním ve vhodném oděvu –
  dlouhé kalhoty, uzavřené boty (v žádném případě sandály)

 

 • jezdci se zavazují respektovat pokyny
  vedoucího, instruktora nebo jiné pověřené osoby, a to jak na jízdárně a
  v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým
  výcvikem nebo činností kolem koní
 • jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu
 • je podstatné dodržovat pořádek a čistotu –
  koní, oblečení, nářadí, stáje, areálu
 • při jízdě na koni jsme ohleduplní ke koním,
  ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě
 • dodržováním tohoto řádu, vytvoříme pohodu a
  bezpečí všech zúčastněných

Jakékoliv hrubé porušení tohoto táborového řádu může v krajním případě vést k vyloučení účastníka z pobytu bez
náhrady.

 

Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci
tábora souhlas s tímto táborovým řádem.

Storno poplatky - letní tábory


1) odhlášení ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz aj. potvrzené lékařem)

 • v případě odhlášení do 30. června účtujeme manipulační poplatek ve výši 200,- Kč
 • v případě odhlášení od 1. července až do dne akce, ze zdravotních důvodů účtujeme snížený storno poplatek 20% z ceny tábora

2) odhlášení z jiných než zdravotních důvodů

 • v případě odhlášení do 30. června  účtujeme manipulační poplatek ve výši 200,- Kč
 • od 30. června až 30 dní před akcí   20% z ceny tábora
 • 30 až 20 dní před akcí                               30% z ceny tábora
 • 20 až 15 dní před akcí                               50 % z ceny tábora
 • 14 dní a méně dní před akcí                      80 % z ceny táboraPříměstské tábory 2015

Zveme vás na příměstský tábor u koní 2015 s názvem

LETNÍ PUTOVÁNÍ S PIPI DLOUHOU PUNČOCHOUTermín: 10. – 14. 8. 2015
Místo: BIOFARMA Březová
Věk: 6 – 15 let
Opět se blíží letní prázdniny a my můžeme znovu prožít nové dobrodružné příběhy s Pipi dlouhou punčochou a naší puntíkatou Lilly. V tomto prázdninovém týdnu připravujeme spoustu společných her, tvoření a dobrodružství u nás na farmě u koní.

S sebou vždy oblečení dle aktuálního počasí, jezdecké vybavení, přilba, oběd k ohřátí. Jedno bílé tričko určené k tvořivé přeměně na tričko táborové.

V ceně 2 svačiny, materiál na tvoření, výuka jízdy na koni.

Cena: 1 600,- Kč

Cena za tábor je nejpozději splatná do 20.7.2015

Více informací: Michaela Bičová, DiS.
tel.: 739 002 069 www.biofarmabrezova.cz, michaela.bicova@centrum.cz

Přihláška ke stažení ZDE.

 

 

RYTÍŘSKÝ TÁBOR


Termín: 17. – 21. 8. 2015
Místo: BIOFARMA Březová
Věk: 6 – 15 let

Rytířský tábor se spoustou her, dvakrát denně trénink jízdy na koni, aktivity v přírodě a tvoření u nás na farmě.


S sebou vždy oblečení dle aktuálního počasí, jezdecké vybavení, přilba, oběd k
ohřátí. Jedno bílé tričko určené k tvořivé přeměně na tričko táborové.

V ceně 2 svačiny, materiál na tvoření, výuka jízdy na koni.

Cena: 1 600,- Kč

Cena za tábor je nejpozději splatná do 27.7.2015

 

Přihláška ke stažení ZDE.

Jezdecká sezóna 2016
Tábory u koní 2016

Závazné přihlášky i platbu prosím zašlete nejpozději do 30.6.2016

I. Putování s Pipi dlouhou punčochou - příměstský tábor s poslední nocí přespání ve stanu
18. - 22. 7. 2016
pro děti od 6 - 15 let, začátečníky i pokročilé v jízdě na koni
Již tradiční téma tohoto tábora napovídá, že každý den budeme s Pipi a našimi koňmi prožívat dobrodružství s těmi, kdo se k nám připojí. Pídit se po pokladech, hrát hry, nevynecháme ani koupání při celodenní vyjížďce na Dešnou.
Tábor probíhá celodenně venku, ve stájích u koní, na vyjížďkách v přírodě.
Pro přespání poslední noc ve stanu s sebou spacák, karimatku. Každý den oblečení dle počasí, plavky, jezdeckou výbavu - přilbu, vhodnou obuv.
II. Cowboyský tábor -pobytový i příměstský tábor v jednom
25. - 31. 7. 2016
pro děti od 7 - 15 let
Bude to kovbojka! A hlavně jízda na koních. Nemusíme se přesouvat na západ, uděláme si divokou Ameriku u nás na farmě. Čeká nás farmářský život kovbojů tohoto století, zlatokopecký den, spousta her a zábavy!
Tábor probíhá celodenně venku v přírodě, pohybovat se budeme nejvíce ve stájích u koní a na vyjížďkách v přírodě.
Pro přespání ve stanu s sebou spacák, karimatku. Na každý den oblečení dle počasí, plavky, jezdeckou výbavu - přilbu, vhodnou obuv.
III. Cowboyský příměstský tábor s poslední nocí přespání ve stanu
8. - 12. 8. 2016
pro děti od 6 - 15 let
Příměstský tábor na divokém západě s koňmi a výpravami kovbojů. Čeká nás spousta her a zábavy, celotáborová kovbojská hra. Tábor probíhá celodenně venku, ve stájích u koní, na vyjížďkách v přírodě.
Pro přespání poslední noc ve stanu s sebou spacák, karimatku. Každý den oblečení dle počasí, plavky, jezdeckou výbavu - přilbu, vhodnou obuv.
Příhlášku na tábory naleznete ZDE.


Přihlášku na Jezdecké kroužky naleznete ZDE.
Kroužky jsou rozděleny na 3. skupiny:
1. úterní skupina a 2. čtvrteční skupina (začátečníci,
mírně pokročilý, pokročilé děti do 12 let)
3. středeční skupina (pokročilé děti od 12 let)
O zařazení dětí do 3. skupiny pokročilých bude rozhodovat vedoucí
kroužku.
Kroužky 1., 2. skupiny budou
začínat od 15,30 - 18,00 hod
.
Kroužek 3. skupiny od  15,00 - 18,00 hod.
1. a 2. skupina v termínech od 5. 4. a 7. 4. do 14. 6. a 16. 6.
2016 proběhne výuka jízdy na koni spojená s teoretickou a praktickou
přípravou, péče o koně + výuka jízdy na koni na jízdárně a vyjížďky v přírodě
v časovém rozsahu 11. setkání celkem 27,5 hodiny.
3. skupina v termínech od 6. 4. do 15. 6. 2016 bude probíhat výuka
v rozsahu 11. setkání celkem 33 hodiny.
Cena za Jezdecký kroužek dle skupiny:
1. a 2. skupina: 1650,-
3. skupina: 2300,-
Cena je za pololetní a lze ji provést v hotovosti, bankovním
příkazem na účet číslo: 1031559143/0800, nejpozději do 7. 4.2016.
Termíny příměstských táborů, pobytový tábor letní prázdniny 2019

 

 

Závazná přihláška na tábory: ZDE

 

Přihlášku i platbu prosím zašlete nejpozději do 30.6. 2018.

Děkuji a těšíme se na všechny o prázdninách!

 

15. - 19. 7. 2019  příměstský tábor - Putování s Pipi dlouhou punčochou pro děti od 6 - 12 let - výuka jízdy na koni, hry s Pipi

22. - 26. 7. 2019 příměstský tábor - Jezdecká letní škola pro děti od 6 - 15 let  - výuka jízdy na koni spojená s výukouvou teorií jezdectví a chovu koní

5. - 9. 8. 2019  příměstský tábor Jezdecký - pro pokročilé děti - jezdce (věk od 10 let, samostatně v sedle ovladatelnost koně v kroku a klusu podmínkou)

12. - 16. 8. 2019 - stanový pobytový tábor - výuka jízdy na koni pokročilí (děti 10 - 18 let, samostatně v sedle ovladatelnost koně v kroku, klusu)

Příměstské tábory 2016

Fotografie z příměstského tábora Putování s Pipi dlouhou punčochou naleznete ZDE heslo: pipi2016

 

 

Před námi je Cowboyský příměstský tábor s poslední nocí přespání ve stanu

8. - 12. 8. 2016
pro děti od 6 - 15 let
Příměstský tábor na divokém západě s koňmi a výpravami kovbojů. Čeká nás spousta her a zábavy, celotáborová kovbojská hra. Tábor probíhá celodenně venku, ve stájích u koní, na vyjížďkách v přírodě.
Pro přespání poslední noc ve stanu s sebou spacák, karimatku.
Každý den oblečení dle počasí, plavky, jezdeckou výbavu - přilbu, vhodnou obuv.
Oběd k ohřátí do mikrovlnky.
Přihlášku na tábory naleznete ZDE.
Příměstské tábory 2015

Zveme vás na příměstský tábor u koní 2015 s názvem

LETNÍ PUTOVÁNÍ S PIPI DLOUHOU PUNČOCHOUTermín: 10. – 14. 8. 2015
Místo: BIOFARMA Březová
Věk: 6 – 15 let
Opět se blíží letní prázdniny a my můžeme znovu prožít nové dobrodružné příběhy s Pipi dlouhou punčochou a naší puntíkatou Lilly. V tomto prázdninovém týdnu připravujeme spoustu společných her, tvoření a dobrodružství u nás na farmě u koní.

S sebou vždy oblečení dle aktuálního počasí, jezdecké vybavení, přilba, oběd k ohřátí. Jedno bílé tričko určené k tvořivé přeměně na tričko táborové.

V ceně 2 svačiny, materiál na tvoření, výuka jízdy na koni.

Cena: 1 600,- Kč

Cena za tábor je nejpozději splatná do 20.7.2015

Více informací: Michaela Bičová, DiS.
tel.: 739 002 069 www.biofarmabrezova.cz, michaela.bicova@centrum.cz

Přihláška ke stažení ZDE.

 

 

RYTÍŘSKÝ TÁBOR


Termín: 17. – 21. 8. 2015
Místo: BIOFARMA Březová
Věk: 6 – 15 let

Rytířský tábor se spoustou her, dvakrát denně trénink jízdy na koni, aktivity v přírodě a tvoření u nás na farmě.


S sebou vždy oblečení dle aktuálního počasí, jezdecké vybavení, přilba, oběd k
ohřátí. Jedno bílé tričko určené k tvořivé přeměně na tričko táborové.

V ceně 2 svačiny, materiál na tvoření, výuka jízdy na koni.

Cena: 1 600,- Kč

Cena za tábor je nejpozději splatná do 7.8.2015

 

Přihláška ke stažení ZDE.

Tábory u koní 2015 - Rytířský tábor - pobytový

Týdenní letní pobyt u koní s rytířským tématem na Biofarmě Březová v krásné přírodě a prostředí mezi našimi zvířaty v termínu:

27. 7. - 2. 8. 2015

Pobytový Rytířský tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Děti mohou být jak začátečníky v jízdě na koni, tak pokročilé.

Cílem tábora je umožnit dětem pobyt v přírodě, v prostředí zvířat a naučit je základním dovednostem při práci se zvířaty, základy jízdy na koni. Za týden se začátečníci naučí péči o koně a ovládání ze země, ovladatelnosti v kroku a klusu.

Tréninkové hodiny, vyjížďky do přírody na koni a procházky jsou spojené s celotáborovou hrou - rytířským tématem. Pokročilé děti v jízdě na koni budou mít zdokonalovací lekce pod vedením trenérky. Tábor je spojen s ukázkami historického šermu a výukou základů pod dozorem zkušených instruktorů. V průběhu tábora se uskuteční výprava za poznáním, koupání, přespání v historickém stanu šermířů a spousta dalších překvapení.


Cena za pobytový tábor je 3600,- Kč, která zahrnuje:  7 dní, 6 nocí, plná penze, praktické tréninkové hodiny jízdy na koni se zkušenými instruktory, teorii jízdy na koni, aktivity a program historického šermu pod vedením instruktorů šermu, koupání, hry a výtvarné dílny.

Kapacita dětí je omezena na 15 dětí.

Každé dítě si s sebou vezme:

běžné táborové oblečení vhodné ke koním, do přírody a do každého počasí, pláštěnku, gumáky, nepromokavé boty do ranní rosy, trička, kraťasy, plavky, krém na opalování atd., jezdecké boty nebo kotníčkovou obuv, přilbu, jedno bílé tričko s krátkým rukávem určené na přeměnu výtvarnou technikou na "táborové tričko".

Na pobytovém táboře děti spí ve vlastním spacáku s karimatkou ve stanu.

Příjezd na tábor je v pondělí 27. 7. mezi 8,00 - 9,00 hodinou

Odjezd z tábora v neděli 2. 8. po obědě mezi 14,00 - 15,00 hodinou

Cena za tábor je splatná nejpozději do 30.6.2015

Přihláška ke stažení ZDE.

Odkazy na fotky z letních táborů

 

Fotky ze všech letních táborů naleznete pod odkazy níže.

1. Putování s Pipi dlouhou punčochou  fotky i videa ZDE.

2. Farmářský tábor ZDE.

3. Sportovní tábor  ZDE.

4. Jezdecké soustředění pro pokročilé děti ZDE.