Hipoterapie
Hipoterapie 2017

V roce 2017 probíhá hipoterapie po individuální dohodě se zájemci i nadále, jen bez podpory z dotačních titulů.

Děkujeme všem za pochopení i za zájem o hipoterapii u nás, přestože jsme neměli možnost tuto aktivitu více podpořit.

Je vidět, že tato aktivita má velký smysl a význam pro ty, kteří ji potřebují.

Pokud máte zájem nás v této aktivitě například sponzorsky podpořit, DĚKUJI!

Č.Ú.: 1031559143/0800

 

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte HIPOTERAPIE.

 

 

 

Živá hipoterapie 2016
V letošním roce zrealizovali na Biofarmě Březová už třetí běh projektu hipoterapie s názvem Živá hipoterapie. Na tuto aktivitu s koňmi se biofarmě podařilo získat podporu ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Pro klienty se zdravotním postižením to znamená bezplatné poskytnutí až 30minutové lekce zdarma.

„Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Terapii pomocí koní poskytujeme osobám jak s mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou zapojení se do projektu Živá hipoterapie je průkazka ZTP, ZTP/P. Není limitován věk ani míra podpory a zdravotní postižení klienta. V podstatě k nám dochází děti, kdy nejmladšímu je asi 5 let a nejstarším klientům i přes 70 let,“ vysvětlila Michaela Bičová z březovské biofarmy.

„Význam projektu je zejména v tom, že kůň je živý. Živý a dynamický, dokáže se lidem se zdravotním postižením přizpůsobit, vycítí bolesti, nálady, pocity a svými pohyby a projevy tyto bolesti u osob se zdravotním postižením pomáhá zmírnit a efektivně terapeuticky působit. Ne vždy je cílem jízda v pohybu na koni. Přistupujeme ke každému vždy individuálně. Někdy stačí být v kontaktu s teplem koně, někdy pár minut v kroku nebo ve stoje. Někteří klienti potřebují pohyb a dynamiku a tak jezdíme celou lekci“, popisuje své zkušenosti s hipoterapií realizátorka projektu.

„Cítím se vděčně za finanční podporu Zlínského kraje, je to smysluplná práce s lidmi, kterým koně pomáhají“, poděkovala realizátorka projektu Michaela Bičová.

Hipoterapie
Článek o hiporehabilitaci a České hiporehabilitační společnosti ve Stylu pro ženy.

více na FB:-)

Hipoterapie
Náš projekt "Hipoterapie na každý den" byl podpořen dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje!

Těšíme se na jeho realizaci společně s Vámi!

Projekt "Radostná setkání při hipoterapii"
Proč se pustila do projektu zabývající se hipotrapií a co to znamená? V centru Březové u Zlína, v uličce za školkou je malá farma zaměřená na chov a trénink koní.

„Poskytuji také individuální výuku jízdy na koni dětí i dospělých a vyjížďky do okolní krásné přírody pro pokročilé jezdce,“ vysvětluje provozovatelka Michaela Bičová. „Hipoterapie je mi blízká, protože jsem původním vzděláním sociální pedagog a vztah k učení a pomoci osobám se zdravotním postižením je blízký mému srdci. K hipoterapii potřebujete vhodného a speciálně připraveného koně, který je v kroku schopen nést na hřbetu člověka, který neudrží správné těžiště tak jako jezdec zdravý. Z mého pohledu je pro tyto lidi, kteří k nám přichází z různých míst i vzdálenějších z celého Zlínského kraje, největším přínosem to, že je kůň živý, dává hřejivé teplo a v pohybu v kroku terapeuticky působí při pohybových poruchách,“ sděluje realizátorka projektu.

„Na provoz hipoterapie v letošním roce se nám podařilo získat opět finanční podporu ze Sociálního fondu Zlínského kraje přes projekt Radostná setkání s hipoterapií. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a osob se zdravotním postižením,“ představuje projekt jeho realizátorka Michaela Bičová. „Terapii pomocí koní poskytujeme osobám s jak mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou pro možnost zapojení se do projektu je mít průkazku ZTP nebo ZTP/P. Lekce trvá 30 min pro jednu osobu. Pro dítě se zdravotním postižením nebo dospělého to znamená, že je pro něj v rámci projektu bezplatná, což je velkou výhodou,“ poznamenává realizátorka projektu.

„Název projektu koresponduje se zážitky při probíhající hipoterapii s klienty. Naše klisna Lilly, která dokáže poskytnout své služby i osobám s vysokou mírou podpory a přitom vyloudí na jejich tváři úsměvy. V tom vidím velký přínos pro tuto cílovou skupinu, je to psychická pohoda, zklidnění nebo naopak zvýšení aktivity a radost, se kterou od nás klienti odjíždí. Tím, že je projekt dotován, je dostupný pro ty, kteří by si ze svých příjmů nemohli dovolit zaplatit ježdění na koni,“ dodává k projektu realizátorka.

„Jsem vděčná za finanční podporu Zlínskému kraji neboť bez ní by bylo velmi složité nebo i nemožné realizovat hipoterapii pro osoby se zdravotním postižením,“ s úsměvem děkuje realizátorka projektu.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Projekt Hipoterapie na každý den

Projekt " Hipoterapie na každý den" proběhl od 1. 4. do 31. 10. 2014

za podpory dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Hipoterapie je metoda, která k léčbě
využívá přirozený pohyb koně. Jeho chůze je velmi specifická a
má výborné rehabilitační účinky. Klient se v sedle
přizpůsobuje koňskému krokovému mechanismu, kopíruje houpavý motorický vzor a
pokouší se o soulad svých pohybů s pohyby zvířete. Kůň chůzí vysílá impulzy,
které se přenášejí do centrálního nervového systému klienta. Ten pak musí
reagovat na změny a snažit se udržet rovnováhu. Mozek pohybově handicapovaného
člověka zpracovává díky koni vjemy a příkazy, které by za
normálních okolností zpracovával při lidské chůzi. To vše je možné díky
tomu, že je koňský pohybový stereotyp velmi podobný lidskému.

Snažíme se vytvořit místo bez bariér, kde se mohou setkat v blízkosti koní lidé zdraví i osoby se zdravotním postižením.

Koně v naší stáji jsou různě zaměření:  ve sportovním tréninku, určení pro výuku jízdy na koni dětí a začínajících jezdců a koně pro hipoterapii.