Hipoterapie
Projekt Hipoterapie 2021

Hipoterapie 2021

V  roce 2021 byl opět realizován projekt Hipoterapie u nás na Biofarmě Březová.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Pravidelné lekce hipoterapie s koňmi s licencí ČHS jsme poskytovali v průběhu roku od ledna do listopadu vždy dle předběžné dohody s účastníky. Projektu se účastnili děti i dospělí s různými zdravotními postiženími.

Podmínkou zapojení se do projektu Hipoterapie je průkazka ZTP, ZTP/P nebo doporučení od lékaře. Zdravotními problémy u dětí, které k nám dochází na lekce hipoterapie je nejčastěji opožděný raný vývoj, DMO, spastická quadruparéza, hypotonie a jiné kombinované postižení. U mnoha se nám daří významně zlepšit koordinaci pohybu a držení úchopu na madlech v sedě na koni. U dospělých klientů převládají kombinovaná zdravotní postižení. Našimi drobnými, ale velkými úspěchy terapie pomocí koní jsou první samostatné krůčky u dětí v raném vývoji 1 – 4 let. Kůň významně posiluje psychiku dětí i dospělých a jezdí k nám vždy rádi. Posiluje se jejich vědomí sebe sama a sebevědomí. Významným pokrokem u našich klientů při pravidelných lekcích je, že jakmile již dobře drží rovnováhu, mají korektní sed, správný úchop v sedě na madlech, můžeme chodit na procházky na koni do blízké přírody. Pro všechny klienty je to velký zážitek, posilující celkově senzomotoriku, stabilitu sedu, koordinaci pohybu a psychickou oblast.

Díky podpoře Zlínského kraje jsou pravidelné lekce hipoterapie dostupnější našim klientům. Pravidelnost má pro ně velký význam pro zlepšení zdravotního stavu a i když je to často náročná práce, má velký smysl pro klienty, kterým koně pomáhají. S dotací Zlínského kraje jsou pravidelné lekce hipoterapie pro naše klienty finančně dostupnější a je to velká pomoc.

O projektu Hipoterapie

Hipoterapie je metoda, která k léčbě
využívá přirozený pohyb koně. Jeho chůze je velmi specifická a
má výborné rehabilitační účinky. Klient se v sedle
přizpůsobuje koňskému krokovému mechanismu, kopíruje houpavý motorický vzor a
pokouší se o soulad svých pohybů s pohyby zvířete. Kůň chůzí vysílá impulzy,
které se přenášejí do centrálního nervového systému klienta. Ten pak musí
reagovat na změny a snažit se udržet rovnováhu. Mozek pohybově handicapovaného
člověka zpracovává díky koni vjemy a příkazy, které by za
normálních okolností zpracovával při lidské chůzi. To vše je možné díky
tomu, že je koňský pohybový stereotyp velmi podobný lidskému.

Snažíme se vytvořit místo bez bariér, kde se mohou setkat v blízkosti koní lidé zdraví i osoby se zdravotním postižením.

Koně v naší stáji jsou různě zaměření:  ve sportovním tréninku, určení pro výuku jízdy na koni dětí a začínajících jezdců a koně pro hipoterapii.