z leva: La petite Geri (CZE), Emiba (ITY)

Anita Umbra (GB) - chovná klisna po Montjeu


Hipoterapie

Individuálně po předběžné domluvě. Před samotnou prací s klientem předchází pohovor a stanovení zakázky. Konzultace s rodiči, zástupci.
Cena za jednotku terapie 30 min: 250,-  Kč.
Celkové náklady na hipoterapeutickou lekci jednoho klienta jsou 650,- Kč.