O NÁS » O mě
Profesní profil

Michaela Bičová, DiS.

 

Motto:

„Se skromností a pokorou předávat své zkušenosti a znalosti.“

To, že klienti odchází s úsměvem a dále se dělí o svůj zážitek s ostatními, jistě není samozřejmost.

Je odborným vzděláním sociální pedagog. Pracuje jako instruktorka a mentorka. Mentorink pro ni znamená to, jak předávat své dosažené dovednosti a zkušenosti druhým. Při své práci s klienty čerpá z dlouholeté praxe učení dětí i dospělých. Mimo jiné z přesvědčení, že zdraví i štěstí každého člověka je svázáno s psychickou, fyzickou složkou a pohybem v těle. V tom ji utvrzuje práce s lidmi a koňmi současně.

Aktuálně se zaměřuje především na individuální mentorink. Jako členka Zlínské koučovací platformy využívá formu vzdělávání pomocí mentoringu jak při výuce jízdy na koni, tak i při vzdělávání dospělých pro jejich osobní a profesní růst. Dále poskytuje poradenství při řešení nepříznivých situací v oblasti sociálně právní. Ze své dlouholeté praxe v oblasti sociální a  pedagogické a obchodní branže čerpá zkušenosti jako mentorka pro profese v obchodní sféře, sociální pracovníky, úředníky, pedagogy. A klienty, kteří přichází na výuku jízdy na koni.

Nyní již druhým rokem poskytuje v rámci podpory Zlínského kraje hipoterapii osobám se zdravotním postižením.

Při své práci se řídí etickým kodexem EMCC a mentoruje v souladu EMCC základních kompetencí profesionálního koučování a mentorování.


  • Od roku 1998 pracovala jako sociální pedagog v Pedagogicko psychologické poradně ve Zlíně se zaměřením na oblast prevence sociálně patologických jevů, konzultace, poradenství lektorská činnost vzdělávacích programů pro děti a učitele od základních po střední školy.
  • V letech 2001 – 2011 pracovala ve státní správě a samosprávě na sociálním odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. Dva roky v oblasti sociální práce s nezletilými a mladistvými, později konzultační a koncepční činnost v oblasti sociálních služeb a neziskového sektoru.
  • Od roku 2012 se na plný úvazek zaměřila na ekologické zemědělství, chov a trénink koní, který dosud byl jejím dlouholetým koníčkem a sportovní aktivitou. Při vzdělávání dospělých při firemním vzdělávání, vzdělávání ve státní správě a neziskovém sektoru se jako externí mentor zaměřuje zejména na tři oblasti: komunikaci a prodejním dovednostem, sociálně pedagogické a instruktáži při sportovní výuce jízdy na koni. Jako lektorka vyučuje nejvíce témata v oblasti obchodní, sociální a měkkých dovedností. Jako odborník v pomáhající profesi ze sociálního pedagoga se vyprofilovala na mentorku a lektorku předávající své nabyté zkušenosti a dovednosti z praxe a výcviků.

Certifikace, kurzy a výcviky:

  • V r. 2015 absolvovala výcvik externí mentor. 2007 - manažerský výcvik zaměřený na komunitní práci v samosprávě. 2005 licence - trenérský kurz dostihových koní JC ČR. 1998 - 2001 sebezkušenostní výcviky. 1999 dlouhodobý výcvik dramaterapie a arteterapie. Workshopy a semináře zaměřené na manažerské dovednosti, time management, team building, zvládání obtížné komunikace a jiné měkké dovednosti, TKI – krizová intervence (1999 - 2001)
  • 2005 - trenérský kurz dostihových koní - licence trenér majitel
  • 2017 - certifikát Biokontu 2 produkty farmy: bio syrové kozí mléko, bio jablečný mošt

Reference:

Zlínský kraj – odbor sociálních věcí, Magistrát města Zlína – Linka SOS, Vzdělávací agentury: Palatinum Campus a Tempo training consulting, Slevíci, Hrádek Fryšták, Radost Zlín, Domov Kopretina Velehrad, Charita Uherské Hradiště, Sivena Blanka Hudecová, Zlínská koučovací platforma